" Čas strávený na rybách sa do života nezapočítava " 

Ján Werich

Oznam - Parchoviansky rybník

Oznamujeme rybárom, že dňa 2. a 3.septembra 2023 (sobota, nedeľa) sa budú konať Dni obce Parchovany. Súčasťou tohto programu bude aj člnkovanie pre občanov na miestnom rybníku. Z tohto dôvodu sa nebude dať loviť na VN Parchovany. 

Za pochopenie ďakujeme.

Aktuality:

Dňa 21.1.2023 o 8:00 brigáda na VN Parchovany. Kosba a výrub náletoveho krovia, záujemcovia nech si prinesú ochranné pomôcky (rukavice, ochr.okuliare),nejakú vodu alebo čaj. Bližšie informácie na tel.č. 0903214 888 . Ak bude pršať brigáda bude zrušená.

Jesenné zarybňovanie

Jesenné zarybnenie našich VN a zväzových tokov       Bližšie informácie tu

                                  Výbor MO SRZ Trebišov dňa 5.11.2022 zarybňuje vlastné finančné prostriedky toky Topľa a Ondava Podustvou severnou                                                                                v počte 14 000 ks spolu v dĺžke 10 až 14 cm.

Tohto roku sa ešte zarybnia naše VN Šťukou severnou a Zubáčom obyčajným.


Zarybnenie pstruhom dúhovým. Bližšie informácie tu

Hospodár VN Parchovany vás pozýva na brigádu dňa 27.3.2022 ( nedeľa) o 8,00 hod. Je potrebný zber odpadkov z brehov rybníka. Každá pomocná ruka je vítaná.   Foto z brigády TU

D ô L E Ž I T É !

Vážení členovia MO SRZ Trebišov!

          Dňa 24.3.2022 sa bude konať posledné zasadnutie terajšieho výboru MOS RZ Trebišov.

          Žiadame našich členov MO SRZ Trebišov – kandidátov do novozvoleného výboru a novej kontrolnej komisie na roky 2022 až 2026,     aby svoje žiadosti podali osobne do 24.3.2022 do 17,00 hod. alebo poštou do 25.3.2022. Rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti! 

  • Ceny povoleniek vo formáte JPG - lepšia čitateľnosť v mobilných telefónoch.
  • Športové rybárstvo -  reprezentanti MO SRZ TV.