" Čas strávený na rybách sa do života nezapočítava " 

Ján Werich

Aktuality:

Srdečne Vás pozývame na 8.ročník Parchovianskej rybičky - info tu 

Pozvánka na členskú schôdzu

Pozývame Vás na členskú schôdzu MO SRZ Trebišov, ktorá sa uskutoční

dňa 7.4.2024 o 9:00 hodine

v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ Trebišov.

 

Poznámka: Žiadame členov, aby si so sebou priniesli platnú členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou a členskou známkou na rok 2024.

 


Povolenie na rybolov môžete zakúpiť už tradične :

Kde?   V priestoroch Rybárskeho domu na ul. Rybárska 1, Trebišov. 

   Kedy?       V pondelok a v stredu od 15,00 do 17,30 hod. 

            Kontakt -   0907 108 615     ;     0911 301 189