" Čas strávený na rybách sa do života nezapočítava " 

Ján Werich

  Výročná členská schôdza 2023

Dátum konania : 2.4.2023 o 8,30 hod.Veľká zasadačka na mestskom úrade v Trebišove
 

Program Výročnej členskej schôdze:

        1.     Zahájenie

       2.     Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov.

       3.     Správa o činnosti Výboru MO SRZ Trebišov.

       4.     Správa o hospodárení MO SRZ Trebišov za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023.

       5.     Správa vedúceho  rybárskej stráže, hospodárskej sekcie, brigád, športovej činnosti za rok 2022.        

       6.     Správa kontrolnej a disciplinárnej komisie za rok 2022.

       7.     Plán hlavných úloh, plán činnosti  Výboru MO SRZ Trebišov, plán brigád na rok 2023.

       8.     Prestávka.

       9.     Diskusia.

       10. Ocenenie členov MO SRZ Trebišov.

       11. Návrh na uznesenie.

       12. Záver.

 

 

Aktuality:

Dňa 21.1.2023 o 8:00 brigáda na VN Parchovany. Kosba a výrub náletoveho krovia, záujemcovia nech si prinesú ochranné pomôcky (rukavice, ochr.okuliare),nejakú vodu alebo čaj. Bližšie informácie na tel.č. 0903214 888 . Ak bude pršať brigáda bude zrušená.

Jesenné zarybňovanie

Jesenné zarybnenie našich VN a zväzových tokov       Bližšie informácie tu

                                  Výbor MO SRZ Trebišov dňa 5.11.2022 zarybňuje vlastné finančné prostriedky toky Topľa a Ondava Podustvou severnou                                                                                v počte 14 000 ks spolu v dĺžke 10 až 14 cm.

Tohto roku sa ešte zarybnia naše VN Šťukou severnou a Zubáčom obyčajným.


Zarybnenie pstruhom dúhovým. Bližšie informácie tu

Hospodár VN Parchovany vás pozýva na brigádu dňa 27.3.2022 ( nedeľa) o 8,00 hod. Je potrebný zber odpadkov z brehov rybníka. Každá pomocná ruka je vítaná.   Foto z brigády TU

D ô L E Ž I T É !

Vážení členovia MO SRZ Trebišov!

          Dňa 24.3.2022 sa bude konať posledné zasadnutie terajšieho výboru MOS RZ Trebišov.

          Žiadame našich členov MO SRZ Trebišov – kandidátov do novozvoleného výboru a novej kontrolnej komisie na roky 2022 až 2026,     aby svoje žiadosti podali osobne do 24.3.2022 do 17,00 hod. alebo poštou do 25.3.2022. Rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti! 

  • Ceny povoleniek vo formáte JPG - lepšia čitateľnosť v mobilných telefónoch.
  • Športové rybárstvo -  reprezentanti MO SRZ TV.