O nás

Jesenné zarybnenie našich VN a zväzových tokov

Výbor MO SRZ Trebišov dňa 5.11.2022 zarybňuje  vlastné finančné prostriedky toky Topľa a Ondava Podustvou severnou v počte 14 000 ks spolu v dĺžke 10 až 14 cm.

Tohto roku sa ešte zarybnia naše VN Šťukou severnou a Zubáčom obyčajným.


VN Ruskov 800kg kapor K3, 200kg K2 -  lov násadového kapra je už povolený.

VN Byšta 1000kg kapor K3, 200kg kapor K2  - lov násadového kapra povolený 29.10.2022.

VN Parchovany 1000kg kapor K3, 200kg kapor K2  - lov násadového kapra povolený 4.11.2022.

VN Nižný Žipov 1000kg kapor K3, 200kg kapor K2 - lov násadového kapra povolený 4.11.2022.

VN Hrčeľ 300kg kapor K3, 300kg kapor K2 - lov násadového kapra povolený 4.11.2022.

VN Materiálove jamy 300kg kapor K3 - lov násadového kapra povolený 4.11.2022.

Topľa 2000kg kapor K2.

Ondava 800kg kapor K2.

Latorica 500kg kapor K2.Zarybnenie pstruhom dúhovým

Dňa 30.5.2022 budeme zarybňovať pstruhom dúhovým :                    

VN Byšta                400 kg
 VN  N.Ruskov         100 kg  
VN Nižný Žipov       100 kg