Ceny povoleniek 2024

POVOLENKY

Povolenie na rybolov môžete zakúpiť už tradične :


Kde?   V priestoroch Rybárskeho domu na ul. Rybárska 1, Trebišov. 

   Kedy?       Pondelok, streda, piatok od 16,00 do 18,00 hod. 

            Kontakt -   0907 108 615     ;     0911 301 189