Ceny povoleniek 2023

POVOLENKY

Povolenie na rybolov môžete zakúpiť už tradične :


Kde?   V priestoroch Rybárskeho domu na ul. Rybárska 1, Trebišov. 

   Kedy?       Pondelok, streda, piatok od 17,00 do 19,00 hod. 

            Kontakt -   0907 108 615     ;     0911 301 189                


             Ceny povoleniek 2022

Kategória  Suma
Členské Členská známka 29 € 29,00€
Miestna povolenka dospelí povolenka 46 €; členská známka 29 €; záznam o úlovkoch 1 €, miestny rybársky    poriadok 0,50 €  76,50€
Miestna povolenka    
 mládež 15.r - 18.r
povolenka 46 €; členská známka 17 €; záznam o úlovkoch 1 €, miestny rybársky    poriadok 0,50 €  64,50€
Miestna povolenka deti povolenka 14 €; členská známka 1€; záznam o  úlovkoch 1 €; rybolovný poriadok 0,50 €    16,50€
Miestna povolenka - starobný dôchodca (min.15 r. člen), ženy, ZŤP 2.stupeň s doprovodom inej osoby alebo vozičkár povolenka 37 €; členská známka 29 €; záznam o úlovkoch 1 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €  67,50€
Zväzová povolenka dospelý povolenka 40 € + zväzový rybolovný poriadok 0,50 €  40,50€
Zväzová povolenka deti povolenka 10 € + zväzový rybolovný poriadok 0,50 €  10,50 €
Zväzová povolenka
 15 r. - 18 r.
povolenka 46+40 €; členská známka 17 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €, záznam o     úlovkoch 1 €; zväzový rybolovný poriadok 0,50 € 105,00€
Zväzová povolenka - starobný dôchodca (min.15 r. člen), ženy, ZŤP 2.stupeň s doprovodom inej osoby alebo vozičkár povolenka 37+40 €; členská známka 29 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €, záznam o     úlovkoch 1 €; zväzový rybolovný poriadok 0,50 € 108,00€
Zväzová povolenka - dospelý povolenka 46+40 €; členská známka 29 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €, záznam o    úlovkoch 1 €; zväzový rybolovný poriadok 0,50   €  117,00€
Zväzová povolenka - deti povolenka 14+10 €; členská známka 1 €, miestny rybársky poriadok 0,50 €, záznam         o     úlovkoch 1 €; zväzový rybolovný poriadok 0,50 € 27,00€
Rybársky lístok Rybársky lístok 1 ročný    
7,00 €
Rybársky lístok Rybársky lístok 3 ročný  
17,00 €

                         Príspevok za neodpracované brigády za 1 hod./1,75 €
                        Oslobodení od brigád: ženy, deti do 14 rokov, ZŤP a starobní dôchodcovia

 
Noví členovia  Suma
Miestna povolenka deti povolenka 14 €; záznam o úlovkoch 1 €; členský preukaz 1 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €; zákon a vyhláška 1,50 €  18,00 €
Miestna povolenka - nový člen povolenka 46 €; členská známka 29 €; záznam o úlovkoch 1 €; zápisné 100 €;  členský preukaz 1 €; miestny rybársky poriadok 0,50 €; zákon a vyhláška 1,50 € ; školenie 10 € 189,00€
Zväzová povolenka - nový člen povolenka 46+40 €; členská známka 29 €; záznam
o úlovkoch 1 €; zväzový rybolovný poriadok 0,50 €;
zápisné 100 €; členský preukaz 1 €; miestny rybársky
 poriadok 0,50 €; zákon a vyhláška 1,50 € ; školenie 10 €
229,50€

   
Výbor podal podnet na stanovenie poplatku pre nových členov:

0 - 5 rokov   - poplatok 0 €
6 - 14 rokov  - poplatok 20 € ( výnimka pre členov rybárskeho krúžku)
15 - 17 rokov  - poplatok 50 €
18 rokov a viac  - 100 €