Vyhodnotenie 10.ročníka pretekov Parchovianska rybička

 

10.ročník detských rybárskych pretekov Parchovianska rybička sa uskutočnil za nádherného slnečného počasia. Opäť sme zaregistrovali veľký záujem o účasť na týchto pretekov. Za organizátorov môžem zodpovedne prehlásiť, že sme robili všetko preto, aby všetci zúčastnení odchádzali spokojní.

 Veľmi pekne sa chceme poďakovať sponzorom pretekov:

- MO SRZ Trebišov

- ZŠ Parchovany

- Dom dôchodcov Trebišov

- Obec Parchovany

- MIRATO s.r.o.

- Mgr. Marián Schrott

- Firma A BAITS
- Jozef Slaninka

-  Za sladké pečivo p.Hudákovi

- Vladimír Burda

 

 Ak nám niečo nevyšlo, tak nám to prepáčte. Určite sa tešíme na vás na ďalšom ročníku Parchovianskej rybičky.

                                                                                    Petrov zdar!

 

Počet prihlásených pretekárov : 71

Počet zúčastnených pretekárov : 65

Celková hmotnosť ulovených rýb : 79 095 gramov

 

Najťažší ulovený kapor : 4715 gramov

 

Putovný pohár - súťaž o najväčšieho kapra získal: 

Hugo Tóth, ZŠ Parchovany, kategória 1. – 4.ročník chlapci

Parchovianska rybička 2024

Zoznam prihlásených pretekárov

Parchovianska rybička

Srdečne Vás pozývame na 10.ročník Parchovianskej rybičky