Plán brigád 2023

Hospodár revíru môže zvolať brigádu podľa aktuálnej potreby

Mimoriadne brigády

      Dňa 21.1.2023 o 8:00 brigáda na VN Parchovany. Kosba a výrub náletoveho krovia,
záujemcovia nech si prinesú ochranné pomôcky (rukavice,ochr.okuliare),nejakú vodu alebo čaj. 
Bližšie informácie na tel.č. 0903214 888 . Ak bude pršať brigáda bude zrušená.

VN Byšta

21.04.2023
18.06.2023
20.08.2023

VN Hrčel

28.05.2023
16.07.2023

VN Mat.jamy

18.06.2023
09.10.2023

VN N.Ruskov

20.05.2023
15.07.2023
09.09.2023

VN N.Žipov

27.05.2023
03.07.2023

VN Parchovany

23.04.2023
18.06.2023
20.08.2023