Plán brigád 2024

Hospodár revíru môže zvolať brigádu podľa aktuálnej potreby

Mimoriadne brigády - budú priebežne aktualizované podľa potrieb hospodárov VN

      

VN Byšta

11.05.2024
21.07.2024
08.09.2024

VN Hrčel

25.05.2024
27.07.2024

VN Mat.jamy

26.05.2024
06.10.2024

VN N.Ruskov

04.05.2024
13.07.2024
07.09.2024

VN N.Žipov

18.05.2024
20.07.2024
15.09.2024

VN Parchovany

28.04.2024
15.06.2024
25.08.2024