Prenájom chaty Rybár

Chata Rybár je k dispozícii pre členov MO SRZ Trebišov. Maximálny počet  je 10 osôb. Upozorňujeme nájomcov na dodržiavanie ubytovacieho poriadku chaty, hlavne na dodržiavanie nočného kľudu a poriadku v okolí chaty. V prípade porušenia uvedeného poriadku, nájomcovi nebude umožnený opätovný prenájom chaty. Bližšie informácie - voľné termíny - na nižšie uvedenom telefónnom čísle

 
Kontakt: 0918 730 821, tvrybar@tvrybar.sk 
Cena za prenájom je 25 €/noc. 
Prevádzková doba je od 1.4.2022 do 31.10.2022