Informácie hospodára o oprave a rekonštrukcii juhovýchodného brehu VN Byšta.

Brigáda VN Byšta 12.2.2022

Zber odpadu a výrub náletových drevín, príprava terénu na spevnenie južného brehu VN.