Brigáda VN N.Žipov,

ktorá sa uskutočnila dňa 19.2 v čase od 08:00 do 12:00. Prečistil sa prítok do rybníka.