Discplinárna komisia

JUDr.Miroslav Béreš         vedúci displinárnej komisie MO SRZ Trebišov
Ľubomír Kril                           člen displinárnej komisie MO SRZ Trebišov