Hospodári našich vodných nádrží

4-1180-1-1       Latorica č.1                     Arpád Gornický
4-1650-1-1      Ondava č.1          Radoslav Eperješi
4-2120-1-1      Roňava č.1           František Tomko  
4-2130-1-1      Roňava č.2             František Tomko
4-2810-1-1      Topľa č.1           Milan Štefan
4-2970-1-1     Trnávka č.1          Radoslav Eperješi
4-1441-1-1       Kamenná Moľva       Arpád Gornický  
4-3290-1-1     VN Byšta          Arpád Gornický
4-3380-1-1     VN Hrčeľ           Arpád Gornický
4-3640-1-1     VN Nižný Žipov        Gabriel Krasnický
4-3670-1-1     VN Nový Ruskov        Radoslav Eperješi
4-3700-1-1     VN Parchovany       Milan Štefan