Kontrolná komisia

Ing.Ján Gočík                                              predseda kontrolnej komisie
Vladimír Klima                                            člen kontrolnej komisie
Radoslav Neckár                                        člen kontrolnej komisie