Kontrolná komisia

Ing.Ján Gočík                                        predseda kontrolnej komisie
Peter Kováč                                            člen kontrolnej komisie
Radoslav Neckár                                  člen kontrolnej komisie