Výbor MO SRZ Trebišov

František Tomko                                     predseda MO SRZ TV                               0907108615                         predseda@tvrybar.sk
Radoslav Řezníček                                 tajomník MO SRZ TV                                 0918730821                              tvrybar@tvrybar.sk
Arpád Gornický                                       hospodár MO SRZ TV                               0918563988                        hospodar@tvrybar.sk
Marián Jaššo                                           podpredseda MO SRZ TV                                                                           tvrybar@tvrybar.sk
Michal Krasnický                                     pokladník MO SRZ TV                                                                                 ekonom@tvrybar.sk
Marián Jaššo                                           vedúci rybárskej stráže MO SRZ TV       0908080934                            tvrybar@tvrybar.sk
Michal Hudák                                           brigádnicky referent MO SRZ TV                                                               tvrybar@tvrybar.sk