Naše revíry

Latorica č. 1

Číslo revíru: 4-1180-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. 

Ondava č. 1

Číslo revíru: 4-1650-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa. 

 Roňava č. 1

Číslo revíru: 4-2120-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. 

Roňava č. 2

Číslo revíru: 4-2130-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. 

Topľa č. 1

Číslo revíru: 4-2810-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. 

Trnávka č. 1

Číslo revíru: 4-2970-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Áno
Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice. 

VN Byšta

Číslo revíru: 4-3290-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie

Vodná plocha nádrže (9 ha) pri obci Byšta. 

VN Hrčel

Číslo revíru: 4-3380-1-2
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie

Vodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Hrčel. 

VN Nižný Žipov

Číslo revíru: 4-3640-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie
Vodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Nižný Žipov. 

VN Nový Ruskov

Číslo revíru: 4-3670-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie
Vodná plocha nádrže (5 ha) pri obci Nový Ruskov.

VN Parchovany

Číslo revíru: 4-3700-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie

Vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Parchovany.

VN Materiálové jamy

Číslo revíru: 4-1441-1-1
Účel vody: lovný
Charakter vody: kaprové
Zväzové povolenie: Nie
Vodná plocha nádrže (5 ha)